Special voor u bestelde artikelen kunt u niet terugbrengen/sturen

Ruilen en retourneringen is mogelijk in overleg met onze winkel binnen 7 dagen.

Open behangrollen behangranden beschadigt verpakkingen kunt u niet terugsturen en worden niet geaccepteerd en ook niet vergoed

Overgebleven rollen in overleg mogelijk terugsturen op uw kosten binnen 7 dagen als het niet speciaal voor u besteld is .

Paketten die retour komen zonder overleg en zonder afzender erop worden automatisch geweigerd

Opruiming uitverkoop outlet actie behangrollen onder 10 euro kunt u niet terugbrengen of terugsturen

In overleg retour paketten nemen wij wel in ontvangst

verzendkosten is wel voor de koper

Terugbetalingen na ontvangst van uw gedoeren binnen 14 dagen. er worden wel administratie kosten in mindering gebracht €6.95

Beleid omtrent kapotte/defect niet compleet ontvangen producten , neem contact op met onze webwinkel , wij zullen zo snel mogelijk oplossen en zonodig sturen wij direct een nieuw product als het kapotte en beschadigte artikel in ons bezit is .

VOOR VEEL ARTIKELEN GELDT EEN ZICHTTERMIJN VAN 7 DAGEN. BINNEN DEZE TERMIJN MAG JE HET ARTIKEL BEKIJKEN EN BEOORDELEN, ALS U WILT WETEN OF HET ARTIKEL DAT U WENS TE BESTELLEN IN AANMERKING KOMT VOOR OP ZICHTTERMIJN EN TE RETOURNEREN IS NEEM DAN VOORAF CONTACT OP MET ONS OP. OP TELEFOONNR : 0104763077

AFKOELINGSPERIODE / WET KOPEN OP AFSTAND
SINDS 1 FEBRUARI 2001 IS DE WET `KOPEN OP AFSTAND` VAN KRACHT. DOOR DEZE WET HEBBEN CONSUMENTEN EEN STERKERE RECHTSPOSITIE GEKREGEN, DUS OOK ALS HET OM KOPEN VIA INTERNET GAAT. VOLGENS DE WET IS ER VAN KOPEN OP AFSTAND SPRAKE WANNEER CONSUMENT EN VERKOPER ELKAAR BIJ DE AANKOOP NIET HEBBEN GEZIEN. DE VOLGENDE BELANGRIJKE UITBREIDINGEN VOOR WAT BETREFT DE RECHTEN VAN CONSUMENTEN ZIJN IN DE WET KOPEN OP AFSTAND OPGENOMEN: CONSUMENTEN HEBBEN RECHT OP EEN AFKOELINGSPERIODE VAN 10 WERKDAGEN NA LEVERING VAN HET PRODUCT. ZIJ MOGEN EEN PRODUCT BINNEN DIE PERIODE IN DE ORGINELE VERPAKKING TERUGSTUREN, WAARBIJ ZE ALLEEN DE PORTOKOSTEN VOOR HET TERUGSTUREN HOEVEN TE BETALEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Leveringsvoorwaarden- en betalingsvoorwaarden

RETOURNERING
DE GOEDEREN DIE BESTELD WORDEN ZIJN SPECIAAL PER KLANT BESTELD EN IN DE GEWENSTE HOEVEELHEID / AFMETING GELEVERD EN KUNNEN DERHALVE NIET GERETOURNEERD WORDEN.

LEVERING Goederen
De door ons vermelde levertijd geldt steeds bij benadering. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

EIJFFINGER BEHANG EN ESTA SANDERS BEHANG KUNT U NIET TERUGSTUREN EN OOK NIET OMRUILEN MOGELIJK .

BETALING.
Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Een factuur wordt VIA DE MAIL GESTUURD NA HET BETALING .
Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende :

BEHANG
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn, als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de goederen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons of het berekeningsprogramma uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.

Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de breedte als de lengte van behangrollen en randen. een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

FOTOBEHANG
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Fotobehang kunt u ook niet terugsturen omdat het speciaal besteld worden .

Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd.
Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Maatafwijkingen c.q aansluitverschillen van maximaal 1/2cm (0,5cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/ foto behangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in de hoogte als de breedte, is toegestaan.

Tussentijdse maatwijzigingen door de fabrikant voorbehouden.
Raamfolies en tafelzeils worden uit rollen geknipt en kunnen niet retour .

AAN BEREKENINGEN OP DE WEBSITE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.
Indiende afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt :
a. tot het bedrag, dat aan de afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en
b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan ABCBEHANG heeft verricht, blijvende goederen en/ of materialen eigendom van ABCBEHANG. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

AANSPRAKEIJKHEID
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2022 ABCBEHANG de grootste behangwinkel van nederland direct uit voorraad leverbaar | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel